DMI-65

Odstraňuje z vody… Mangan, Železo, Měď, Zinek, Hliník, Olovo, Bárium a Arsen

DMI-65 je křemičitý materiál ve formě písku s aktivní látkou nanesenou louhováním na porézní povrch. Tento materiál je schopný odstraňovat rozpuštěné sloučeniny kovů jako jsou železo, mangan, měď, zinek, hliník, olovo a taky arsen a bárium. Povrch základního materiálu je porézní proto je aktivní látka technologicky nanesena tak, aby účinná plocha byla co největší. To je jeho výhodou oproti jiným materiálům, které jsou aktivní vrstvou obaleny či nemají žádnou. DMI-65 se vyvíjí v Japonsku a vyrábí v Austrálii již vice než 20 let. Za celou historii používání DMI-65 nebyl zaznamenán případ, kdy by se médium obalovalo manganem čímž by se snížila jeho účinnost. DMI-65 je použitelný do limitu železa 50mg/l.

 

DMI-65 lze použít v otevřených i uzavřených tlakových filtrech pro úpravu pitné a odpadní vody. Médium se čistí zpětným proplachem s využitím vzduchu a vody nebo pouze vodou. Rychlost praní filtru musí být nastavena s ohledem na více faktorů. K praní filtru se používá přefiltrovaná voda s dávkováním chlornanu sodného. Úroveň koncentrace chlornanu sodného se vypočítává podle stupně znečišťujících látek. Přítomnost chlornanu sodného “NaClO” je v procesu nutná jelikož slouží jako oxidační činidlo. Zbytková koncentrace celkového chlóru se pohybuje na úrovni od 0,1 do 0,5mg/l.

 

DMI-65 a jeho aplikace v praxi se využívá k filtraci pitné vody, odpadních vod, procesní vody, k výrobě potravin a nápojů a ve farmaceutickém průmyslu k výrobě léků. DMI-65 je v ČR testovaný a certifikovaný materiál dle Vyhlášky č.409/2005 Sb. pro styk s pitnou vodou od 13.11.2015.

 

DMI-65 je cenově nejdostupnější médium pro průmyslové využití. Jeho provozní náklady jsou nižší než náklady u srovnatelných médií a má delší předpokládanou životnost než například Bayoxide, GEH, Greensand.

 

Jednorázová aktivace zcela nového a nepoužitého média vyžaduje máčení v 6% roztoku chlornanu po dobu 30 minut. V některých případech musí být nové médium máčeno po dobu 24 hodin, aby byla zaručena jeho 100% účinnost. Je to z jediného důvodu, porézní materiál v sobě zadržuje vzduchové bublinky a ty je potřeba vypudit.

 

Fyzikální vlastnosti

Provozní podmínky

Barva

Hnědá až černá

Rozsah pH

5.8 – 8.6

Hustota

1460 kg/m3

Max. přípustná teplota vody

45oC

Specifická hmotnost

2.69

Minimální hloubka filtru

600 mm

Průměrná velikost

0.48 mm

Výška volné hladiny

40% Minimum

Koeficient rovnoměrnosti

1.3

Rychlost filtrace

5-30 m3/m2/hr

Velikost síťoviny

20-50

Rychlost praní filtru

25-80 m3/m2/hr

Roční opotřebení

1-5%

Expanze lože při praní

15-50%

 

Výhody a vlastnosti DMI-65 média:

  • DMI-65 je nejlevnější metoda odstraňování železa a manganu z vody.

  • DMI-65 je velice výkonný katalizátor s jednoduchou obsluhou a údržbou.

  • DMI-65 je podobný productu greensand bez nutnosti dávkování manganistanu draselného, který je drahý a toxický, provoz takového zařízení je pak nákladný a složitý na obsluhu.

  • DMI-65 je v současnosti certifikovaný produkt podle NSF/ANSI 61, BS:EN 12873-3-2006, BS6920-2.6-2000 a BS6920-2.2.1-2000 pro nezávadnost ve styku s pitnou vodou a je v procesu získávání licence v ČR.

  • DMI-65 se používá jako předfiltrace k reverzním osmózám jejichž membrány chrání od ucpání.

  • DMI-65 může být jednoduše instalován do většiny filtračních zařízení a odpadá tak nutnost nákladných přestaveb.

 

Ke srovnání ceny nákladů na provoz úpravny vody uvádíme tento příklad. Provozovatelé a vlastníci konvertují k DMI-65 právě z důvodu hospodárnějšího provozu. Uvedená čísla a výpočty vycházejí z výpočtů daných výrobcem a můžou se od skutečnosti u jednotlivých provozovatelů lišit.

 

Modelový příklad:

Filtr o velikosti 1,7 m3 s průtokem 265 litrů/minutu.
Surová voda obsahuje Fe = 2 mg/l a Mn = 0,5 mg/l.
Očištěná voda dle limitů dané vyhláškou č.252/2004 Sb.

Médium

Cena (Kč/kg) Médium

Oxidant

Jednotková cena (Kč) Oxidant

Cena (Kč/den) Oxidant

Frekvence praní (hod)

Uvažovaná životnost (roky)

Roční náklady (Kč)

DMI-65

115

NaClO

826

100

24

6 (5 – 7)

83 400

Křemičitý písek

5

KMnO4

111

366

Různá

6

135 000

Greensand

100

KMnO4

111

366

18

5 (3 – 5)

180 000

 

Příklad v praxi – Testování DMI-65

Začátkem roku 2014 proběhlo měření DMI-65 v poloprovozním zkušebním zařízení na úpravně vody v Ivančicích pod záštitou VUT v Brně a Vodárenské akciové společnosti a.s.

Více informací o testování se dočtete v článku publikovaném v odborném časopise TZB Info. http://www.tzb-info.cz/12484-testovani-filtracniho-materialu-dmi-65

 

Popis zařízení

Poloprovozní zkušební zařízení se skládá z tlakové nádoby o objemu 34 litrů s manuálním třícestným ventilem. Regulační a uzavírací ventily s místy pro odebírání vzorků před a po filtraci. Za výtlačným oběhovým čerpadlem je napojení dávkovacího čerpadla s kontinuálním dávkováním chlornanu sodného (NaClO) před filtrem. Filtr sestává z kačírku do výšky sacího koše a dále DMI-65 do výšky 660mm.

 

Testování

Surová voda pochází z vrtů na soutoku řek Jihlavy a Rokytné kde se průměrné koncentrace rozpuštěných oxidů kovů pohybují: Železo 0,07mg/l, Mangan 0,75mg/l a Bárium 100µg/l. Limity dané vyhláškou jsou: Železo 0,2mg/l, Mangan 0,05mg/l (0,2mg/l v této geologicky ovlivněné oblasti) a Bárium není ve vyhlášce uvedeno samostatně. K filtraci surové vody byl použit nový materiál DMI-65, do kterého byl během filtrace dávkován roztok NaClO. Během několika dní byly otestovány různé provozní stavy a jejich výsledky porovnány.

 

Výsledky

Ve všech sledovaných veličinách jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, lepších než požaduje vyhláška pro pitnou vodu č.252/2004 Sb. Chemické rozbory vzorků provedla akreditovaná laboratoř Vodárenské akciové společnosti a.s. v Brně. Dosažené koncentrace škodlivých látek v přefiltrované vodě pak jsou: železo 0,005mg/l, mangan 0,001mg/l a bárium 0,1µg/l. Před každým testem (průměrně po 7 hodinách filtrace) byl filtr vyprán očištěnou vodou po dobu 25 minut.

 

Společnost DPT Design Centrum s.r.o. je v ČR obchodní zastoupení dodavatelské společnosti K2O Consulting, USA. DPT Design Centrum s.r.o. je současně konstrukční a projekční kancelář poskytující technické poradenství ve strojírenství.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace