Reference

Seznam projektů, na kterých jsme získali cenné zkušenosti a kladné reference

 

 • PPL Brunner Island Unit 1 & 2 (konstrukce a pevnostní analýza přívodního a odvodního parního potrubí do turbíny)

 • Merrimack Unit 2 (konstrukce a pevnostní analýza odvodního parního potrubí z turbíny)

 • Oak Creek (konstrukce přídavného filtračního zařízení za chladič turbínového oleje)

 • Santee cooper (analýza a návrh řešení kritického stavu potrubí)

 • Dell Arkansas Unit 1 & 2 (pevnostní analýza potrubí, navržení rozmístění vzpěr)

 • Naughton Unit 2 (vytvoření návrhu rekonstrukce TG vymodelováním ve 3D)

 • Baldwin Unit 2 (vytvoření návrhu rekonstrukce TG vymodelováním ve 3D, konstrukce a pevnostní výpočet odvodního potrubí z turbíny, analýza vlastních frekvencí potrubí)

 • Point Beach Unit 1 & 2 (návrh, konstrukce a pevnostní výpočet parního potrubí z parního ventilu do turbíny)

 • Crist Unit 6 (vytvoření návrhu vymodelováním ve 3D, kostrukce a pevnostní výpočet vstupního a výstupního parního potrubí do turbíny)

 • NPP Angra Unit 1 (pevnostní výpočet hlavního parního potrubí z důvodu rekonstrukce parogenerátoru, analýza vzpěry k zabránění náhlého posuvu potrubí)

 • Brunner Island Unit 3 (pevnostní analýza hlavního parního potrubí, výpočet a konstrukční řešení potíží se stabilitou turbíny při odstávce)

 • Ledvice (vytváření technické dokumentace k ocelovým konstrukcím, plošiny)

 • Mydlovary (kreslení výrobní dokumentace potrubních tras z modelu a projektové dokumentace)

 • Karn Unit 1 & 2 (návrh nového připojení parního potrubí na parní ventil, pevnostní výpočet hlavního parního potrubí a přívodního potrubí z ventilu do turbíny)

 • Montour 1 & 2 (pevnostní analýza hlavního parního potrubí, výpočet a konstrukční řešení potíží s nestabilitou turbíny při odstávce, návrh nového uspořádání podpěr na parním ventilu)

 • Paroseni 4 (návrh a pevnostní výpočet potrubí pro dopravu popílku, stlačeného vzduchu a vody, návrh rozmístění podpěr, modelování ve 3D)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace