Pístové čerpadlo WDPP

Pístové čerpadlo WDPP slouží k čerpání znečištěných a abrazivních kalů a vysoce viskózních hmot. Toto čerpadlo se skládá ze dvou, tří nebo i více pracovních válců, ventilového uzlu na straně čerpaného média a ventilového uzlu na straně tlačného média. Jako tlačné médium se u čerpadla WDPP využívá čistá, případně mírně znečištěná voda nebo i jiná mechanicky neznečištěná kapalina. Válce mohou být buď vertikální, horizontální nebo i šikmé. Orientace válců se volí dle čerpaného média tak, aby bylo dosaženo maximální spolehlivosti čerpadla a maximální životnosti komponent čerpadla (především válců a těsnění pístů).

Oproti jiným pístovým čerpadlům s pohonem pracujícím s hydraulickým olejem má toto čerpadlo řadu výhod spojených s tlačným médiem, kterým je voda.

Čerpadlo WDPP pracuje obdobně jako dvou či tří pístové čerpadlo. Jeden válec je plněn pod nízkým tlakem kalem zatímco z druhého válce je pod vysokým tlakem vytlačován kal do výtlačného potrubí. U čerpadla se třemi válci, třetí válec po naplnění kalem čeká na zahájení vytlačování. U čerpadla s více jak třemi válci, probíhá plnění nebo vyprazdňování dvou či více válců současně. Čerpadlo WDPP na rozdíl od klasickým pístových čerpadel s pohonem pracujícím s hydraulickým olejem nemá vedle hlavních válců žádné další válce s pístnicí propojenými písty. Tlak tlačné vody je přímo přenášen přes jediný píst na čerpaný kal díky čemuž je možné opatřit těsnění pístu proplachem tlačným médiem.

Ventily na straně kalu a na straně tlačného média jsou řízeny řídicím systémem tak, aby nedocházelo k tlakovým pulsacím ve výtlačném potrubí čerpadla.

01

Figure 1: Operační schéma horizontálního uspořádání

 

02

Figure 2: Operační schéma vertikálního uspořádání

 

 

Výhody čerpadla WDPP oproti některým jiným typům pístových čerpadel:

 

 • Nižší pořizovací náklady

 • Nižší provozní náklady

 • Vysoká hydraulická účinnost (úspora elektrické energie)

 • Vysoká životnost hlavních válců čerpadla

 • Nízké náklady na údržbu (náklady na kuželky a sedla ventilů na straně kalu, těsnění pístů, náklady na komponenty tlačného média)

 • Ekologicky zcela nezávadné tlačné médium (voda)

 • Zdravotně nezávadné tlačné médium (pitná voda) - vhodné pro potravinářství

 • Nižší nároky na čistotu tlačného média

 • Výrazně nižší pořizovací náklady na tlačné médium (filtrovaná průmyslová voda)

 • Jednodušší řídicí prvky tlačného média

 • Nízké zástavbové požadavky (úspora nákladů na stavební část objektu)

 • Nižší tlakové pulzace ve výtlačném potrubí (při použití odstředivého čerpadla tlačného média)

 • Jednoduché čištění (možnost využití tlačného média k proplachu těsnění pístu a ventilů na straně kalu)

 • Možnost využití vysokotlakého tlačného média (vody) k proplachu dopravního potrubí kalu

 • Možnost instalace pouze jednoho velkého zdroje tlačného média pro více paralelně pracujících čerpadel (čerpajících do jedné potrubní trasy)

 

Oblasti použití čerpadla WDPP:

 • Energetika

 • Čerpání kalů

 • Hydraulická doprava úletového popílku a ložového popele

 • Hydraulická doprava uhlí

 • Těžba rud

 • Hydraulická doprava rud

 • Čerpání kalů

 • Zpracování rud

 • Čerpání bauxitového rmutu (např. výroba Al2O3 v hliníkárnách)

 • Čerpání rudných koncentrátů (Cu, kimberlit atd.)

 • Papírenský průmysl

 • Čerpání papíroviny

 • Čistírny odpadních vod

 • Čerpání kalů

 • Čerpání kalů do kalolisů

 • Stavebnictví

 • Čerpání betonu

 • Potravinářství

 • Čerpání vysoceviskozních potravinářských hmot

 • Odsolování

 • Rekuperace tlakové energie

 

Typy pístového čerpadla WDPP:

 • Počet válců: 1, 2, 3 nebo 4

 • Orientace válců: vertikální / horizontální / šikmá

 • Tlaková třída čerpadla: PN16 do PN320

 • Materiál vnitřního povrchu válců: tvrdochrom / nerezová ocel / pryž / ostatní

 • Materiál armatur a potrubí na straně směsi: ocel / nerezová ocel / plast / ostatní

 • Typ pohonu armatur: olejový hydropohon / vodní hydropohon / pneupohon

 

Zdroj tlačného média:

Zdroj tlačného média se skládá ze zásobní nádrže tlačného média, podávacího čerpadla, filtrace a vysokotlakého čerpadla nebo čerpadel. Jako vysokotlaké čerpadlo může být použito odstředivé čerpadlo na čisté médium, odstředivé čerpadlo na mírně znečištěné médium nebo plunžrové čerpadlo.

Zdroj tlačného média může být umístěn v bezprostřední blízkosti čerpadla WDPP nebo ve vzdálenosti až několik desítek metrů od čerpadla, dle konkrétních místních podmínek .

Zdroj tlačného média je navrhován dle konkrétní aplikace (průtok, tlak, teplota, tlačné médium, apod.) a na základě požadavků zákazníka.

03

Figure 3: Driving medium source scheme

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace